Estudi comparatiu de la publicació científica de la UPC i l’Escola de Camins vs. altres universitats d’àmbit internacional (2012-2021)

dijous, 26 gener, 2023

La Biblioteca Rector Gabriel Ferraté ha realitzat una nova edició de l’estudi bibliomètric amb informació sobre la producció cíentífica dels investigadors i investigadores de l’Escola de Camins, l'impacte de les seves publicacions i el posicionament de l’Escola versus altres universitats europees i internacionals.

 

L’informe es centra en la publicació científica especialitzada en l’àmbit temàtic propi de l’Escola de Camins: l’enginyeria civil.

Es comparen indicadors bibliomètrics de la UPC i l‘Escola de Camins, amb els d’altres universitats internacionals amb activitat de recerca notable en l’àrea de l’enginyeria civil.

Les universitats seleccionades són universitats europees, dels Estats Units i Llatinoamèrica escollides per la seva presència a diferents xarxes i rànquings internacionals, així com les altres dues universitats estatals amb més presència en l’àmbit de la recerca en enginyeria civil: la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) i la Universitat Politècnica de València (UPV).

Accés al document