Estat de l'art i futur de la Geotècnia. Homenatge a la carrera acadèmica i professional del Professor Eduardo Alonso

dimecres, 13 març, 2019

El 31 de maig de 2019 a la Sala d'Actes de l'Escola de Camins ha tingut lloc l'acte d'homenatge al professor Eduardo Alonso, per la seva trajectòria acadèmica i professional.

Consulta el programa

 

Trajectòria del professor Eduardo Alonso

Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universidad Politécnica de Madrid al 1969 i Philosophy Doctor per la Northwestern University al 1973.

Ha treballat a Rodio España (1969-71), ha estat Estudiant de Recerca a la Northwestern University d'Evanston-Illinois (1971-73), Associat de Recerca a la Universitat McGill de Montreal (1973-74), Professor Titular (1974-86) a la Universitat Politècnica de Catalunya i des del 1986 Catedràtic en aquesta darrera universitat.

Ha impartit docència de les assignatures de mecànica de sòls, mecànica de roques, geotècnia i fonaments, probabilitat i risc en geotècnia, dinàmica de sòls, equacions constitutives, i tunels i excavacions subterrànies.

Ha publicat més de quatre-cents articles a revistes internacionals i simposis nacionals i internacionals en els quals molt sovint ha estat conferenciant convidat.

Les seves línies de recerca inclouen la probabilitat i estadística en mecànica de sòls, mecànica de sòls no saturats, mecànica de roques i comportament termo-hidro-mecànic de sòls, preses de materials solts i estabilitat de talussos.