Presentació del Projecte PyrMove

dimarts, 10 maig, 2022

PyrMove té per objectiu la prevenció i gestió del risc associat a esllavissades de terra que causen la major part dels danys en carreteres, preses, pobles i activitats del Pirineu.

És un projecte europeu cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020.

Durant el desenvolupament del projecte s’han desenvolupat metodologies transfrontereres i eines de quantificació per avaluar, prevenir i gestionar el risc associat a grans esllavissades i esdeveniments d’esllavissades múltiples.

 

Per tal de presentar els principals resultats del projecte s’han organitzat els següents seminaris:

Dimarts, 17 de maig de 2022

  • Seminari de presentació de resultats (Cine de Vielha, 12:00-14:00)
  1. Presentació general del projecte PyrMove: esllavissades al Pirineu.
  2. Problemàtica associada a episodis de múltiples esllavissades causades per pluges intenses. Ocurrència, conseqüències i eines de prevenció.
  3. Grans moviments de vessants: monitorització, anàlisi i prevenció.
  4. Torn obert de preguntes i debat.
  • Visita de camp a dos esllavissaments (Arties, 16:00-18:00)

 

Dimecres, 18 de maig de 2022

Taller d’eines desenvolupades (Vielha,10:00-14:00)

  • Tutorial interactiu de divulgació sobre física de lliscament amb Algodoo
  • Eines per a l’elaboració de mapes de susceptibilitat amb QGIS
  • Simulador d’esllavissades múltiples (MORLEs) amb QGIS

 

Més informació: https://pyrmove.eu/

Cartelleria