Finançament NextGenEU d’1,2 M€ al LATEM

divendres, 17 desembre, 2021

Injecció d’1,2 milions d’euros per a l’adquisició d’un sistema de simulació híbrida d’estructures al LATEM

El LATEM (Laboratori de Tecnologia d'Estructures i Materials “Lluís Agulló”) rebrà un finançament d’ 1,2 milions d’euros, en el marc de la convocatòria competitiva 2021 d'Equipaments Cientificotècnics finançada per MCIN-AEI amb fons NextGenerationEU, per a implementar un sistema d'assaig d’alta capacitat per a simulació híbrida d’estructures (el primer de l’Estat), combinat amb un sistema de monitoratge basat en sensorització amb fibra òptica distribuïda.

El projecte LATEM 4.0 “Materialització, digitalització i experimentació multinivell d'estructures mitjançant sistemes ciberfísics de Construcció 4.0, coordinat pel professor Luca Pelà de l'Escola de Camins, implementarà aquesta tecnologia innovadora que combina assaigs  físics amb simulació numèrica per ordinador. Aquesta tècnica d'assaig estructural d'última generació permet representar de forma virtual un sistema estructural complex, al mateix temps que duu a terme l'assaig físic d'un element estructural que ho compon.

Així, s'integraran, en temps real, models virtuals de sistemes estructurals complexos (com ara edificis sencers, ponts o grans infraestructures) amb l'experiment físic de subsistemes crítics (pòrtics, murs o elements). A més, es podrà digitalitzar amb alta fidelitat la resposta física obtinguda al laboratori mitjançant el sistema de monitoratge amb fibra òptica distribuïda.

La transformació 4.0 del LATEM permetrà impulsar noves línies de recerca i innovació al sector de la construcció. Alguns exemples són el desenvolupament de bessons digitals (digital twins) d’estructures reals, l’estudi del comportament de nous materials i processos de construcció (com per exemple els basats en fabricació additiva), el disseny d’infraestructures més segures i resilients davant dels riscos naturals i del canvi climàtic (terratrèmols, ràfegues de vent, etc.) i la promoció de la construcció sostenible.

El finançament del projecte LATEM 4.0 permetrà al laboratori LATEM disposar d'una instal·lació experimental d'última generació, present als laboratoris més prestigiosos del món en l'àmbit de l'Enginyeria Civil i Estructural (per exemple UC Berkeley, ETH Zürich, Swinburne, Tongji, entre d'altres).