Programes de Mobilitat Balsells i Europa-Colorado per realitzar TFG/TFM

dimarts, 12 gener, 2021

S’obre la convocatòria de preselecció dels programes de beques Mobilitat Balsells i Europa-Colorado per a la realització de treballs de final de màster o grau als EEUU durant el curs 2021-2022.

Convocatòria adreçada a:

  • Estudiants de 3r i 4t dels graus d'Enginyeria Civil, d'Obres Públiques i d'Enginyeria Geològica
  • Estudiants del Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Termini de presentació de sol·licituds: divendres 22 de gener de 2021

 

Universitats/Campus:

  • University of California a Irvine, CA
  • Universitat de Colorado a Boulder, CO

Finançament:

  • Programa Mobilitat Balsells: 7.500$
  • Programa Europa-Colorado: 5.500$

A la pàgina de mobilitat de l'Escola trobareu informació detallada sobre les condicions generals del programa (durada de l'estada, finançament, realització de TFG/TFM, procediment de presentació de sol·licituds, documentació a lliurar, etc.).

Per a més informació:

- Àrea de Gestió Acadèmica de Camins: mobilitystudents_out.camins@upc.edu

- Professor responsable: Ignacio.Carol@upc.edu