Convocatòria representant Erasmus+

dilluns, 26 octubre, 2020

Com cada any, el SEPIE nomenarà 4 estudiants representants del programa Erasmus+, escollits entre les candidatures presentades per les universitats espanyoles.

L'estudiantat guanyador serà convidat a les Jornades Anuals de Difusió del Programa Erasmus, on rebrà un diploma.

La convocatòria està adreçada a estudiants que hagin participat en una mobilitat Eramus+ Estudis o Erasmus+ Pràctiques durant el curs 2019- 2020.

Data límit de presentació de sol·licituds: dilluns 2 de novembre fins les 12h

Documentació a lliurar: fitxa i carta exposant els motius per a optar al premi.

Lliurament de la documentació: mobilitystudents_out.camins@upc.edu

D’entre les sol·licituds presentades per estudiantat de l’Escola de Camins, es nomenarà un/a candidatura, que participarà en la selecció final de la UPC.

Els/Les 4 estudiants seleccionats de tota Espanya participaran a les Jornades Anuals de Difusió del programa Erasmus+, que enguany serà en format virtual i tindrà lloc al desembre.