Docència online

dilluns, 12 octubre, 2020

Comunicat de la direcció de l'Escola de Camins en relació a l'adopció transitòria de noves mesures al campus universitaris per contenir l'índex de contagi per covid-19.

 

Dilluns, 12 d'octubre de 2020

Possiblement coneixereu les declaracions d’ahir del secretari de Salut Pública de la Generalitat, Sr. J.M. Argimon. Va avançar que les universitats hauran de fer classes no presencials durant 15 dies, precisant que no es referia a les pràctiques (ni a les avaluacions). Aquestes declaracions ens van sorprendre ja que no ens consta que ni la nostra Universitat ni cap altra estiguessin assabentades.

Encara no sabem quan començaran les mesures que va avançar ahir el Sr. Argimon, ni en què consistiran exactament. Esperem instruccions més precises i us informarem en quant ens les comuniquin. Però sembla clar que en els propers dies haurem de passar una bona part de la docència a format no presencial. Amb decisió consensuada amb altres centres de la UPC, pensem que l’objectiu ha de ser que dilluns 19 la docència sigui online (excepte pràctiques i avaluacions), com a mínim fins a dilluns 2 de novembre.

En aquests dies, entre dimarts 13 i divendres 16, el professorat podrà ja anar programant algunes sessions online i, en qualsevol cas, li demanem des de la direcció de l’Escola que: 1) en totes les aules en les que es pugui fer streaming, que aquest es faci servir de manera que els estudiants que ho desitgin puguin seguir la classe online i 2) només es facin avaluacions durant la classe si aquestes es poden fer també online.

Aquestes mesures no es prenen perquè les aules siguin un lloc no segur. Es prenen perquè les interaccions socials que genera la presencialitat universitària (transports, cafeteries, reunions informals…) sí són efectes col·laterals que generen contagis. Si fem la docència online però els estudiants no limiten al mínim la vostra vida social, aquest esforç no serà gens útil.

Pedro Díez
Director de l'Escola de Camins
UPC-BarcelonaTech