Premio Rafael Izquierdo a la Solidaridad

dijous, 17 setembre, 2020

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, mitjançant de la Fundación Caminos, ha convocat el Premio Rafael Izquierdo a la Solidaridad, que té com a objectiu la difusió i promoció d'accions solidàries en l'àmbit de l'Enginyeria Civil, els Transports, l'Aigua i el Mediambient.

El premi s'atorgarà a aquelles persones físique, grups de treball, empreses i institucions públiques o privades el quals hagin contribuit de manera exemplar i rellevant a la solidaritat, convertint les Obres Públiques, el Transport, l'Aigua i el Mediambient en motor d'actuacions contra la injustícia, la pobresa i la desigualtat.

els propis candidats, les institucions organitzades i promotores, els mitjans de comunicació i les institucions i personalitats vinculades podran presentar proposta raonada de canditats a aquest premi i les propostes poden ser enviades per correu certificat a la següent adreça postal: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, “Premio Rafael Izquierdo a la Solidaridad”, calle Almagro, 42 - 28010 Madrid, també podran ser enviades per correu electrònic a: atencioncolegial@ciccp.es, abans del 15 d'octubre de 2020.

Consulta les Bases del premi.