Convocatòria de preselecció per al Programa de Beques Balsells per a la realització del TFG/TFM als EEUU, curs 2019/20

dijous, 20 desembre, 2018

S’obre la convocatòria de preselecció per al Programa de Beques Balsells per a la realització del TFG/TFM als EEUU durant el curs 2019/20 (gener-juny 2020, però excepcionalment també agost-desembre 2019).

Universitats/Campus inclosos al programa:

- Universitat de Colorado a Boulder

- Universitat de Colorado a Colorado Springs

- Universty of California a Irvine

 

Convocatòria adreçada a:

- Estudiants de 3r i 4rt dels Graus d'Enginyeria Civil o d'Enginyeria Geològica

- Estudiants del Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Termini presentació sol·licituds: dimecres 9 de gener de 2019 (inclòs)

A l’apartat de mobilitat de l'Escola de Camins trobareu informació detallada sobre les condicions generals del programa (durada de l'estada, finançament, realització de TFG/TFM, procediment de presentació de sol·licituds, documentació a lliurar, etc.):

https://www.camins.upc.edu/estudis/mobilitat/mestudis/eua-i-canada/usa-no-moute

Més informació:

- Àrea de Gestió Acadèmica de Camins: mobilitystudents_out.camins@upc.edu

- Professor responsable: Ignacio.Carol@upc.edu