Programa de beques Balsells i Europa Colorado-Boulder

Miércoles, Diciembre 14, 2022

S’obre la convocatòria de preselecció del programa de beques Balsells i Europa Colorado-Boulder per a la realització TFG/TFM als EUA durant el curs 2023-24.

Convocatòria adreçada a:

- Estudiants de 3r i 4rt dels graus d'Enginyeria Civil i d'Obres Públiques

- Estudiants de 1r del Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

 

Termini presentació sol·licituds: divendres 20 de gener de 2022

 

Universitats/Campus incloses al programa:

- Universitat de Colorado a Boulder, CO

- Universty of California a Irvine, CA

 

A l’apartat Mobilitat trobareu informació detallada sobre les condicions generals del programa (durada estada, finançament, realització TFG/TFM, procediment presentació sol·licituds, documentació a lliurar, etc.):

https://www.camins.upc.edu/estudis/mobilitat/mestudis/eua-i-canada/usa-n...

 

Per mes informació:

- Àrea de Gestió Acadèmica de Camins: mobilitystudents_out.camins@upc.edu

- Professor responsable: Ignacio.Carol@upc.edu