Defensa Tesi Sra. Marta Balsells Fernández-Pedrera

Titol: LINKING HYDRODYNAMIC AND BIOLOGICAL PROCESSES IN A SHALLOW AND MICRO TIDAL ESTUARY: THE CASE OF FANGAR BAY (EBRO DELTA)

Directors: Dr. Manuel Espino i Dr. Manel Grifoll

 

 

 

 

 

Lloc 
Escola de Camins, Edifici C2, Sala de conferències, 2a planta
Data inici 
05/24/2022
Hora inici 
10:30
Data final 
05/24/2022
Hora final 
11:30