Lectura de Tesi Doctoral - Srta. Rafaela Bortolini

Títol de la Tesi: Enhancing building performance: A Bayesian network model to support Facility Management.

Autora: Srta. Rafaela Bortolini

Director de la Tesi:  Dra. Núria Forcada

Programa de Doctorat: Enginyeria de la Construcció

 

 

Lloc 
Sala de conferències TR5 - ESEIAAT (Campus de Terrassa)
Data inici 
02/28/2019
Hora inici 
11:30
Data final 
02/28/2019
Hora final 
12:30