Lectura de Tesi Doctoral del programa d'Enginyeria Civil - Sr. Arnau Triadú Galí

Avís de Lectura de Tesi Doctoral

Autor: Sr.  Arnau Triadú Galí

Títol de la Tesi: Estudi de la dinàmica del transport de dilucions salines d'alta concentració en canonades a pressió

Director de la Tesi:  Dr. Antoni Andreu Torras / Dr. Martí Sánchez Juny

Programa de Doctorat: Enginyeria Civil

Data Lectura: Dijous, 15 de novembre de 2018

 

Hora: 12:00 hrs.

 

Lloc: 

Lloc 
Escola de Camins, Edifici C1-002, Campus Nord
Data inici 
11/15/2018
Hora inici 
12:00
Data final 
11/07/2018
Hora final 
13:00