100 anys d’acer inoxidable estructural

100 anys d’acer inoxidable estructural. Una jornada de formació per a conèixer els avantatges i les aplicacions de l’acer inoxidable com a material estructural sostenible i de futur.

 

L'objectiu de la jornada es presentar el Manual de Disseny d'acer inoxidable estructural i es donarà un exemplar a tots els assistents.

Es  presentaran quines són les famílies bàsiques d'acers inoxidables i les seves propietats; com fer una bona selecció dels tipus més adequats en funció de la seva resistència a la corrosió; es presentaran també els principis bàsics per al projecte i el comportament en situacions d'incendi i finalment es presentaran alguns exemples de ponts i passarel·les projectades en acer inoxidable.

Consulta el programa

Lloc 
Aula Master UPC (A3)
Data inici 
12/13/2017
Hora inici 
09:00
Data final 
12/13/2017
Hora final 
14:00