Defensa Tesis Doctoral: "Microbial and geochemical dynamics in soils and their impact on the hydraulic properties: from laboratory experiments to model development"

L’objectiu principal de la tesi és el desenvolupament d’un model microbià que es pot utilitzar com a una eina d'exploració per entendre millor els processos que succeeixen en sòls. 

Basat en evidències empíriques, aquest model inclou: 

  • els principals compartiments microbians que permeten copsar la complexitat dels biofilms a nivell de porus
  • els mecanismes que regulen les dinàmiques microbianes a partir de les condicions ambientals
  • les interaccions que es donen entre els biofilms, les propietats hidràuliques del sòl i el medi
Lloc 
Escola de Camins, Edif. C1-002
Data inici 
09/22/2017
Hora inici 
11:00
Data final 
09/22/2017
Hora final 
13:00