Second Academy Open Call (EIT Urban Mobility - Master School)

Tuesday, November 14, 2023

L'EIT Urban Mobility obre la segona convocatòria de l'Acadèmia, centrada en una sèrie d'àrees d'activitat específiques destinades a assolir els objectius de l'EIT Urban Mobility Master School.

En aquesta convocatòria poden presentar-se els participants a les escoles d'estiu, nous programes de màster relacionats amb la mobilitat urbana alineats amb els requisits del manual EIT Label per a programes de grau i que tinguin el potencial de ser integrada a l'EIT Urban Mobility Master School i obtenir el Segell EIT, noves universitats que s'incorporen als programes de Màster de Mobilitat Urbana de l'EIT i programes existents d'Innovació i Emprenedoria (I&E) a nivell de màster alineats amb els criteris del Manual EIT Label per a les beques EIT amb potencial per uneix-te a la beca EIT Urban Mobility I&E.  El finançament màxim total de l'EIT assignat a aquesta convocatòria és de fins a 1.000.000 EUR amb dotacions indicatives de l'EIT per a cada tipus d'activitat (MSA1 – MSA5). Els sol·licitants poden presentar les seves propostes com a consorci o com a monobeneficiària d'acord amb els requisits específics de cada tipus d'activitat. Podeu trobar més detalls a través d'aquest enllaç.  Si voleu saber prèviament com serà aquesta convocatòria, registreu-vos aquí al webinar informatiu.