Informe d’indicadors de recerca

Thursday, November 9, 2023

L’informe, aprovat pel Consell de Govern de la Universitat, conté una anàlisi de la producció científica i la transferència de coneixement realitzada a la UPC i mesurada amb punts PAR i PATT.

 

Des de l’any 1996 s’elabora anualment un informe que recull els indicadors  de totes les Activitats de Recerca (PAR) i de Transferència de Tecnologia (PATT) realitzades pel professorat de la UPC.

L’informe s’estructura en funció de diversos nivells d’agregació: per resultats de la producció científica: publicacions, patents, direcció de tesis, etc., per departament i institut universitari, per grup de recerca, per centre docent i campus. Per cada nivell es dona el volum de la producció científica i/o el valor dels indicadors PAR i PATT.

Un any més, la producció científica aportada pel Personal Docent i Investigador de l’Escola de Camins la situa com una de les escoles amb més vocació investigadora i d’entre les tres primeres tant a nivell d’aportacions científiques com de retorn a la societat.

Accés al document