Tancament període estiu

Monday, July 24, 2023

Informació sobre el tancament durant el mes d'agost.

 

Accés als edificis : Els edificis de l’Escola romandran tancats de l’1 al 31 d’agost. L’accés estarà habilitat amb el carnet UPC. Per a qualsevol problema que tingueu respecte a accessos us podeu dirigir al Centre de Control, telèfon 93 401 17 10.

Correu i missatgeria de l’Escola: No hi haurà servei de correu.

 

Serveis TIC de la UTGAC:
Funcionament dels Serveis TIC durant les vacances d’estiu:

Durant el període de tancament del 7 al 25 d'agost:

  • Seguiran en funcionament tots els serveis TIC de l'àmbit Camins (Portal Camins, CaminsBROKER, CaminsDESKTOP, CaminsDRIVE, CaminsFILES, TITANI, etc.).
  • L’horari d’atenció d’incidències durant aquest període serà de les 9:00 h a les 14:00 h i la seva resolució estarà condicionada a la complexitat d'aquestes:

Es podrà comunicar qualsevol incidència mitjançant:

- Creació d’un tiquet dins la part de "Suport TIC" de la web de suport de la UTGAC: https://suport.utgac.upc.edu
- Enviant un email a: serveistic.camins@upc.edu

No hi haurà atenció telefònica.

  • Del 31 de juliol al 4 d’agost i del 28 d’agost a l’1 de setembre també s'oferirà atenció telefònica de matí de les 8:00 h a les 14:00 h.

Tall a la xarxa local dels despatxos de la secció TEMC (Tecnologia d’Estructures, Materials i Construcció) - Edificis C1 i B1:
Els dies 7, 8 i 9 d’agost hi haurà un tall de servei a la xarxa local i accés a internet dels despatxos de TEMC dels edificis C1 i B1, ja que es faran unes obres d’adequació al despatx C1-205 que afecten els equips de comunicacions de la secció. Durant aquests dies no estaran disponibles:

  • El servei de xarxa de dades per cable (ordinadors connectats dels despatxos)
  • El servei de xarxa sense fils (EDUROAM)
  • El servei de telefonia

Talls de subministrament elèctric que afecten edificis de l’àmbit Camins:
Aquests talls de subministrament NO afectaran els serveis TIC de la UTGAC, només a les instal·lacions i les xarxes locals de cada edifici:

  • 1 d’agost: tall des de les 8:00 fins a les 9:30 que afecta l’edifici C1 i de les 9:30 a les 15:00 talls parcials de curta durada.
  • 2 d’agost: tall des de les 8:00 fins a les 9:30 que afecta l’edifici C2 i de les 9:30 a les 15:00 talls parcials de curta durada.
  • 8 d’agost: tall des de les 7:00 fins a les 16:00 que afecta a tots els edificis del Campus Nord.
  • 16 d’agost: tall des de les 7:00 fins a les 16:00 que afecta els edificis C1, C2, D1 i D2 (també C4, D3, D4, D5 i D6).

Registre de l’Escola: Interromput durant tot el període.
Bar/Restaurant Camins: Tancat durant tot el període.
Telèfon incidències: 11710