Lectura de Tesi Doctoral del Programa d'Enginyeria Civil - Sr. Matías Ignacio Rivero

Titol de la Tesi: A parallel algorithm for deformable contact problems

  • Autor: Sr. MATIAS IGNACIO RIVERO
  • Director de la Tesi:  Dr.  Mariano Vázquez
Lloc 
Escola de Camins, Edifici C1, aula 002. Campus Nord de la UPC
Data inici 
04/27/2018
Hora inici 
10:00
Data final 
04/26/2018
Hora final 
11:00