Convocatòries KA103 Erasmus+ per estudis i per pràctiques

Thursday, July 27, 2017

S'obren les convocatòries KA103 Erasmus+ estudis i Erasmus+ practiques per al curs 2017-18

Erasmus+ estudis, curs acadèmic 2017/2018 (projecte 2016-17)

Període realització mobilitat: primer quadrimestre del curs 2017/2018 i estades superiors a un quadrimestre que finalitzin abans de l'1 d'abril de 2018

Trobareu informació sobre requisits i documentació a lliurar al web del Servei de Gestió Acadèmica: https://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat/KA103/erasmus-estudis/2017-2018

 

Erasmus+ pràctiques, curs acadèmic 2017/2018

Es faran resolucions mensuals amb les sol·licituds presentades durant el mes anterior.

Trobareu informació sobre requisits i documentació a lliurar al web del Servei de Gestió Acadèmica: https://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat/KA103/SMT/2017-2018

 

També, teniu a la vostra disposició tota la informació de les ajudes per a addicionals per a estudiants amb necessitats educatives especials al web del SGA.

https://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat/KA103/ajuts-a-necessitats-especials