Sessió informativa Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Friday, April 7, 2017

El dimecres 19 d'abril a les 12h a l'aula A1-001 tindrà lloc la sessió informativa sessió informativa del màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports a càrrec de Miquel Estrada, Subdirector d'estudis de Màster i cap d'estudis del Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports.

 

En aquesta sessió s'informarà dels diversos programes de màster que teniu a l'Escola i s'explicarà amb més detall l'estructura o requisits d'accés del Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports. En finalitzar la presentació tindreu l'oportunitat de resoldre aquells dubtes i consultes que us sorgeixin.