Professors de l’Escola reconeguts per a la intensificació en recerca

divendres, 3 maig, 2024

RECONEIXEMENT A LA INTENSIFICACIÓ EN RECERCA DEL PERSONAL ACADÈMIC RESPONSABLE DE GRANS PROJECTES I ACTIVITATS DESTACADES DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA

El passat 17 d’abril, el Consell de Govern de la UPC va atorgar el reconeixement a la intensificació en recerca al professors de l’Escola de Camins: Ivet Ferrer, Joan Ramon Casas i Miguel Cervera.

 

Aquest reconeixement s’atorga a professors responsables de gran projectes i d’activitats destacades de recerca a la universitat i té com a objectiu, facilitar la dedicació més intensa a projectes de recerca i transferència d’especial complexitat i dimensió i a activitats destacades de recerca.

Els professors de l’Escola de Camins que han rebut aquest reconeixement han estat:

  • IVET FERRER MARTI del grup de recerca GEMMA - Grup d'Enginyeria i Microbiologia del Medi Ambient i del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental i fins a la data de 2 anys després de la Resolució del Consell de Govern.
  • JOAN RAMON CASAS RIUS del grup de recerca EC - Enginyeria de la Construcció i del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental i fins a la data de 2 anys després de la Resolució del Consell de Govern.
  • MIGUEL CERVERA RUIZ del grup de recerca MMCE - Mecànica de Medis Continus i Estructures i del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental i fins a la data de 2 anys després de la Resolució del Consell de Govern.

Accés al document