Control de deslizamientos - Sistemas de alerta temprana

dimarts, 16 abril, 2024

Aquesta sèrie de webinars s’organitzen en el marc d eles activitats de recerca i difusió de la secció d’enginyeria del terreny del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC i l’ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya)

 

Els 4 seminaris, d’una hora de durada, tenen com a objectiu presentar les noves tècniques i conceptes que podrien ajudar en la monitorització i modelat d’esllavissades. Aquestes noves solucions poder ser la base d’alguns Sistemes d’Alerta (EWS) per a  controlar i gestionar el risc, amb la finalitat de mitigar els danys.

 

Miércoles 3 de abril de 2024. 14h -15h (CEST):

  • Monitorización de vibraciones con un dispositivo IoT de bajo consumo 
  • Víctor Salinas (Worldsensing)

 

Miércoles 10 de abril de 2024. 14h -15h (CEST)

  • Instrumentación geotécnica cuando el terreno se mueve: algunos casos prácticos
  • Josep Raventós (Socotec)

 

Miércoles 17 de abril de 2024. 15h -16h (CEST)

 

Miércoles 24 de abril de 2024. 14h -15h (CEST)

 

Brochure Webinars Landslide Monitoring