Master's degree in Civil Engineering: live information session

Sessió informativa del Master's degree in Civil Engineering. Aquest màster proporciona una formació multidisciplinària i tecnològica avançada, que permet introduir-se en la recerca, el disseny i l'anàlisi d'infraestructures i projectes d'enginyeria civil, a l'hora que habilita per exercir la professió d'enginyer/a de camins, canals i ports.

Inscriu-te i participa en la Fira Virtual de Postgrau UPC

 

Proporciona als futurs professionals una sòlida base tècnica per dissenyar i dirigir el desenvolupament d'infraestructures, planificar i gestionar serveis i recursos mediambientals, per incidir en l'ordenació del territori.

Aquest màster permet fer una Doble Titulació entre el Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (MECCP) i el Master's Degree in Urban Mobility (MUM).

Inscriu-te i participa en la Fira Virtual de Postgrau UPC

Enllaç d'accés a la sessió: https://easyvirtualfair.whereby.com/firapostgrauupc9b42566f-4fad-4e27-87a4-5cf7277fdd37

Lloc 
Fira Virtual de Postgrau UPC
Data inici 
20/04/2023
Hora inici 
16:30
Data final 
20/04/2023
Hora final 
17:30