Master’s degree in Urban Mobility: live information session

Sessió informativa del Master’s degree in Urban Mobility

Aquest màster té com a objectiu la millora de la mobilitat urbana a les nostres ciutats i arreu del món, la qual requereix no solament la millora de la infraestructura tècnica cap a una infraestructura de transport intel·ligent, sinó també una planificació, execució i operació holístiques.

Inscriu-te i participa en la Fira Virtual de Postgrau UPC

 

El màster ofereix 2 especialitats:

  • Transició cap a la mobilitat sostenible
  • Ciència i anàlisi de dades per a la mobilitat intel·ligent

Inscriu-te i participa en la Fira Virtual de Postgrau UPC

Enllaç a la sessió: https://easyvirtualfair.whereby.com/firapostgrauupc563b79c5-c5c6-48bf-9820-a070aa8ecdf5

 

Lloc 
Fira Virtual de Postgrau UPC
Data inici 
18/04/2023
Hora inici 
16:30
Data final 
18/04/2023
Hora final 
17:30