L'estudi d'un aqüífer de la costa de Barcelona evidencia el transport de contaminants al mar Mediterrani

dimarts, 7 març, 2023

Investigadors de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC) i de l’Escola de Camins – UPC BarcelonaTech han fet un estudi a l'aqüífer costaner de la riera d'Argentona, al Maresme, que ha permès detectar 92 contaminants emergents, dels quals 44 arriben al mar Mediterrani. 

El treball mostra la gran capacitat de l'aqüífer per degradar alguns d'aquests contaminants i ajuda a entendre millor el paper d'aquestes formacions geològiques, la sobreexplotació i la contaminació actual de les quals suposa un greu problema mediambiental.

Els investigadors indiquen que aquests contaminants poden arribar a l'aqüífer de diverses maneres, per exemple, a través de la infiltració d'aigua de la mateixa riera cap al subsol. “Aquesta aigua presenta més concentració de compostos persistents, ja que les aigües superficials són més vulnerables a la contaminació que les subterrànies”, explica Albert Folch, investigador de la UPC, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona, membre del Grup d'Hidrologia Subterrània (GHS) i coordinador de la zona experimental desenvolupada per a l'estudi d'aqüífers costaners. “D'altra banda, la pluja, al seu pas per la ciutat, arrossega compostos tòxics que es poden arribar a filtrar al subsol. I, finalment, també es deu a les possibles pèrdues del clavegueram i de les canalitzacions que porten les aigües tractades de les depuradores, que acaben arribant a l'aqüífer”, explica Folch.

Llegeix la notícia sencera a: sala de premsa UPC