Consell Comarcal Baix Penedès

dilluns, 9 gener, 2023

El Consell Comarcal del Baix Penedès necessita contractar 2 enginyers municipals i un enginyer pel servei de sanejament.

 

El Consell Comarcal del Baix Penedès fa pública l’aprovació de la convocatòria i les bases específiques per a la creació d’una borsa de treball d’Enginyers, de l’escala administració especial, subescala tècnica, grup A1, per tal de substituir a empleats amb reserva de lloc de treball, per atendre necessitats urgents i inajornables o per cobrir temporalment possibles vacants, ja sigui amb caràcter laboral temporal o funcionari interí, que puguin sorgir a la plantilla de personal del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Més informació a Consell Comarcal Baix Penedès