El professor Antonio Gens imparteix la Terzaghi Oration

dilluns, 23 maig, 2022

La Terzaghi Oration és la conferència preeminent de la Societat Internacional de Mecànica del Sòl i Enginyeria Geotècnica i es va instituir per reconèixer una persona distingida i destacada en la seva contribució a l'enginyeria geotècnica. S'imparteix quadriennalment en ocasió de la Conferència Internacional de la Societat

El professor Antonio Gens imparteix la Terzaghi Oration

El professor Antonio Gens ha impartit la Terzaghi Oration al Congrés Internacional de Mecànica del Sòl i Enginyeria Geotècnica celebrat a Sydney. La Terzaghi Oration és la conferència preeminent de la Societat Internacional de Mecànica del Sòl i Enginyeria Geotècnica (ISSMGE) i es va instituir per reconèixer una persona distingida i destacada en la seva contribució a l'enginyeria geotècnica. La Terzaghi Oration s'imparteix quadriennalment en ocasió de la Conferència Internacional de la ISSMGE como homenatge al Professor Karl Terzaghi, primer president de la Societat Internacional.