Convocatòria del programa de mobilitat Europa-Colorado

dimecres, 23 març, 2022

S’obre la convocatòria de preselecció del PROGRAMA DE MOBILITAT EUROPA-COLORADO (University of Colorado - Boulder, CO, EUA) per a la realització TFG/TFM durant el curs 2022-23.Convocatòria adreçada a:- Estudiantat de 3r i 4rt dels graus en Enginyeria Civil, en Enginyeria d'Obres Públiques i en Enginyeria Geològica- Estudiantat del Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

Termini de presentació de sol·licituds: divendres 1 d’abril de 2022 

 

Principals característiques de la mobilitat:

  • La mobilitat es pot realitzar al semestre de tardor (agost-desembre) o de primavera (febrer-juny)
  • Ajut de la universitat d’acollida de l’ordre de 5.500$, que s'estima és més del 50% del cost total de l'estada

A l’apartat de Mobilitat del web de l'Escola de Camins trobareu informació detallada sobre les condicions generals del programa (durada de l'estada, finançament, realització del TFG/TFM, procediment de presentació de sol·licituds, documentació a lliurar, etc.): https://camins.upc.edu/ca/estudis/mobilitat/mestudis/eua-i-canada/usa-no...

 

 Per a més informació contacteu amb: