VI Expanding Ocean Frontiers conference (EOF 2021)

dilluns, 12 abril, 2021

La 6à edició de la Conferència Expanding Ocean Frontiers (EOF 2021) tindrà lloc online del 5 al 7 de juliol del 2021.

 

L'esdeveniment ha estat organitzat pel LIM/UPC (Laboratori d'Enginyeria Marítima) amb el suport d'EOF scientific committe, Instituto Ciencias del Mar ICM-CSIC, CIIRC (Centre Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners), Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports i Departament d’Enginteria Civil i Ambiental de la UPC.

Més informació: https://eof2020.es/