Conferència: Geotèrmia, l’energia gratuïta del subsòl

divendres, 4 desembre, 2020

El dimecres 9 de desembre a les 12h a través de la sessió per meet (amb adreça @upc): meet.google.com/rmy-ccza-wka, tindrà lloc la conferència: "Geotèrmia, l’energia gratuïta del subsòl" a càrrec del Sr. Albert Pujadas, expert en geotèrmia i fundador gerent de l’empresa QualiGeotermia, que centra la seva activitat en els sistemes de captació geotèrmics superficials i ha esdevingut una empresa referent en el sector.

Sota els nostres peus tenim una energia gratuïta que podem utilitzar. Dins els context d'Emergència Climàtica, la Geotèrmia esdevé la opció de més alta eficiència per climatitzar o proveir d'energia processos industrials. 

L'energia geotèrmica és un recurs natural i una font d'energia renovable, autòctona i eficient. La fa particularment interessant respecte altres fonts ja que no depèn de la disponibilitat de sol o de vent i, per tant, té un factor d'ús anual molt elevat. La seva eficiència tampoc està condicionada a les temperatures exteriors de l'aire.

Els recursos de geotèrmia superficial (sistemes d'intercanvi geotèrmic) aprofiten la inèrcia tèrmica de el terreny en els primers metres per generar fred, calor i/o aigua calenta sanitària gràcies a l'acció d'una bomba de calor geotèrmica acoblada amb intercanviadors de calor enterrats al subsòl, o 'hidrotèrmia' quan s'acobla a una captació d'aigua subterrània. S'empra per a climatització en el sector domèstic, terciari, indústria o agroalimentari.

D'altra banda, la geotèrmia d'origen profund té dues possibilitats d'aprofitament: l'ús directe de la calor continguda en reservoris geològics per generar energia tèrmica (recursos de baixa entalpia fins a 100ºC) o per generació elèctrica (amb recursos de mitjana entalpia entre 100-150 ºC i alta entalpia a partir de 150 º C).

http://www.qualigeotermia.com