Defensa Tesis Doctoral de la Sra. Núria Roigé Montornés

Títol: Models de priorització d’inversions utilitzant criteris de desenvolupament sostenible.

Autora: Núria Roigé Montornés

Directors: Dr. Antonio Aguado i Dr. Pablo Pujadas

Lloc 
Videoconferència
Data inici 
15/07/2020
Hora inici 
11:30
Data final 
15/07/2020
Hora final 
12:30