Congrés Internacional de Camins i Carreteres Locals

dijous, 15 febrer, 2018

La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i  Mobilitat està organitzant el I Congrés Internacional de Camins i Carreteres Locals.

Presentació

Els camins han estructurat el territori des de l'antiguitat i són la llavor de la xarxa de carreteres actuals, especialment si ens referim a les xarxes locals de carreteres titularitat de les diputacions. Es tracta d'una vialitat que canalitza una mobilitat capil·lar, intensa i multimodal, tant en entorns urbans o metropolitans com en entorns rurals, però amb característiques ben diferents.

Des de fa més de deu anys, la Diputació de Barcelona, a partir de la demanda del territori, dóna suport tècnic i econòmic als ajuntaments i consells comarcals en matèria de camins. A més, el Pla zonal de la Xarxa de Carreteres Locals de la nostra demarcació, redactat de fa poc, representa l'ordenació de la xarxa viària local, ja que identifica i millora els camins ¾en general de titularitat municipal¾ susceptibles d'incorporar-se a la Xarxa i descataloga les carreteres que no funcionen com a tal.

És el moment de fer balanç, presentar el nou Pla zonal de la Xarxa de Carreteres Locals de la Diputació i obrir la mirada a la realitat de la gestió dels camins en altres administracions de l'Estat i europees.

Objectius

- Esdevenir un punt de trobada i de referència de tècnics, professionals i responsables polítics especialistes en aquesta matèria.-  Presentar el nou Pla zonal de la Xarxa de Carreteres Locals de la Diputació de Barcelona.

Continguts

Consulta el programa complet 

Destinataris

Tècnics, professionals i responsables polítics d'administracions locals, autonòmiques, estatals i europees. Inscripcions Fins al 28 de febrer de 2018 (inclòs) en aquest enllaç.

 

L'assistència al Congrés és gratuïta.

 

Organització i coordinació Gerència d'Infraestructures Viàries i Mobilitat. Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.