Lectura Tesi Doctoral del programa d'Enginyeria Civil

 

Títol: Experiments de flux i sedimentació de llim fi

Autor: Sr. Sergi Capapé Miralles

Director: Dr. Juan Pedro Martín Vide

 

 

Lloc 
Escola de Camins, edifici C1, aula 002
Data inici 
18/05/2017
Hora inici 
11:00
Data final 
18/05/2017
Hora final 
12:00