Lectura de tesi doctoral del programa de doctorat "Ciències del Mar"

Títol: Processos espacio-temporals que expliquen les agregaciions de salpes i el seu paper en el mar català, nord-oest del mediterrani.
Autora: MARIA PASCUAL TORNER
Directors: Dra. Verònica Fuentes i Dr. José Luís Acuña
Ponent: Dr. Manuel Espino Infantes

Lloc 
Edifici C1, Planta 0, aula C1002, Campus Nord - UPC
Data inici 
28/09/2016
Hora inici 
16:00
Data final 
28/09/2016
Hora final 
18:00