La Dimensió Global als estudis Tecnològics

La Dimensió Global als Estudis Tecnològics - GDEE - Transversalitzant l'educació per al desenvolupament (http://gdee.eu) és una iniciativa finançada per la Unió Europea i implementada per acadèmics i ONGs d’Itàlia, Regne Unit i Espanya.

Una de les seves principals finalitats és potenciar la integració transversal en els ensenyaments de l’àmbit científic -tècnic de temàtiques relacionades amb el desenvolupament, la pobresa, la globalització, el canvi climàtic, la sostenibilitat i la desigualtat.

Es presentarà en detall l’oferta formativa del projecte que té com objectiu la millora de les *competències del professorat d’ensenyaments tècnics per integrar els conceptes relacionats amb el desenvolupament humà i sostenible (DHS) en la docència i la recerca. 

Participaran a l’acte:

- Dr. Agustí Pérez Foguet, coordinador acadèmic del projecte GDEE

- Dra. Eva Vidal López, directora acadèmica del Centre de Cooperació al Desenvolupament - CCD

- Dr. David López Álvarez, sotsdirector de Formació de l'ICE

Per a més informació: https://is.upc.edu/docencia/formacio-continua/gdee

Lloc 
Escola de Camins, Sala de conferències, Edif. C2, 2a planta
Data inici 
03/06/2014
Hora inici 
12:00
Data final 
03/06/2014
Hora final 
13:00