Sessió informativa mobilitat internacional amb l'ENPC (École Nationale des Ponts et Chaussées, École des Ponts ParisTech)

El proper dijous, 5 de desembre, tindrà lloc la sessió informativa de mobilitat internacional de l'École Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC), també dita École des Ponts ParisTech, amb qui l'Escola de Camins té acord de doble diploma. 

Pierre Michaux, Director de Relacions internacionals d'aquesta institució, presentarà l'Ecole des Ponts, l'itinerari de DD i els criteris de selecció.

A qui s'adreça: als estudiants de l'Escola de Camins del grau en Enginyeria Civil o grau en Enginyeria de la Construcció interessats en fer un DD a l'inici del seu Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports.

Lloc 
Escola de Camins. Edifici C2. Sala de Conferències (2n pis).
Data inici 
05/12/2013
Hora inici 
11:00
Data final 
05/12/2013
Hora final 
12:10