Exposició sobre l'aigua

L'exposició "L'aigua que treu la fam" és una iniciativa de la càtedra Unesco de Sostenibilitat, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i Acción contra el hambre. La mostra està concebuda com un pas per conscienciar i dimensionar la rellevança de disposar d'aigua a la societat global.

S'estructura amb els següents continguts: 

1. Aigua per a la vida
2. Crisi de l'aigua
3. Gestió sostenible de l'aigua
4. Aigua i sobirania alimentària
5. Casos d'estudi:
a. La transformació socio-ambiental del Morro de Moràvia a Medellín (Colòmbia).
b. Sanejament sostenible i reutilització de l'aigua regenerada al Semiàrid del nord-est del Brasil.

Lloc 
Vestíbul edifici C2 - Escola de Camins - Campus Nord
Data inici 
22/02/2013
Hora inici 
Data final 
26/04/2013
Hora final