Treball final de cicle i de grau en projectes de cooperació

L'associació AUCOOP ofereix la possibilitat de fer el Treball Final de Cicle i el Treball Final de Grau amb un projecte de cooperació aplicat a l'entorn real. Fins ara, ha impulsat projectes de cooperació a Etiòpia, Ecuador, Perú, Argentina, Marroc i Vietnam.

AUCOOP és una associació formada íntegrament per estudiants de la UPC amb el suport del Centre de Cooperació pel Desenvolupament, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona i els seus professors, a més de les contraparts amb qui s'estableix col·laboració.

Lloc 
Escola de Camins - edifici A1 - aula 001
Data inici 
12/12/2012
Hora inici 
12:00
Hora final