Mobilitat amb l’École des Mines d’Alès i el Programa Monier

Dos representants de l’École des Mines d’Alès (Françoise André, Erasmus Exchanges i Bérnard Vayssade, professor) presentaran les oportunitats d’intercanvi amb aquesta escola i amb el programa Monier (entre l’École des Mines d’Alès, l’École des Mines de Douai, la Bauhaus-Universität Weimar i l’Escola de Camins).

Lloc 
Escola de Camins - edifici C1 - sala de tesines (aula 002)
Data inici 
11/12/2012
Hora inici 
15:30
Data final 
11/12/2012
Hora final 
23:59