Seminari CoMe

La sèrie de seminaris CoMe (Computational Mechanics Group Seminar Series) presenta "Flexoelectricity: what is it, and why does it matter". Condueix la sessió Gustau Catalan, de l'Institut Català de Nanotecnologia (ICN).

Lloc 
Escola de Camins - edifici C2 - sala de conferències
Data inici 
04/12/2012
Hora inici 
13:30
Data final 
04/12/2012
Hora final 
23:59