Seminari CoMe

La sèrie de seminaris CoMe (Computational Mecanics Group Seminar Series) presenta "The Flux Reconstruction Approach to High-Order Methods – Theory, Implementation, and Application". Condueix la sessió Peter Vincent.

Accés al web del seminari

Lloc 
Sala de conferències 212 - Edifici C2 - Escola de Camins
Data inici 
09/11/2012
Hora inici 
13:30
Hora final