Sessions d'acollida per a l’estudiantat de nou ingrés

diumenge, 31 juliol, 2016

El proper 5 de setembre l'Escola convoca les sessions d'acollida per als estudiants de nou ingrés als Graus en Enginyeria Civil i en Enginyeria d'Obres Públiques. La sessió d'acollida al nou estudiantat del Grau en Enginyeria Geològica serà el 29 de setembre.

La finalitat d’aquestes sessions és explicar amb detall la nova línia, els criteris d’accés i el desenvolupament del curs acadèmic.

  • Grau en Enginyeria Civil: 5 de setembre a les 10h a la Sala d’Actes, Edifici C2
  • Grau en Enginyeria d'Obres Públiques: 5 de setembre a les 11h a la Sala de Tesines, Edifici C1
  • Grau en Enginyeria Geològica: 29 de setembre a les 10h a la Sala de Tesines, Edifici C1