Acreditació de les titulacions

divendres, 27 maig, 2016

Els graus de L’Escola de Camins i dos dels màsters que s’imparteixen han obtingut segells de qualitat per part de AQU Catalunya, Eur-Ace i ASIIN.

Per un banda, s’ha obtingut el certificat d’acreditació de l’Agència catalana per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), procés pel que han de passar totes les titulacions universitàries oficials dins el Marc per a la verificació, seguiment, modificació i acreditació dels títols oficials (MVSMA).

Per una altra banda, i amb la voluntat de demostrar la qualitat en la formació a escala internacional, així com de facilitar, tant la mobilitat i la cooperació acadèmica amb altres institucions internacionals, com la mobilitat professional dels seus titulats, l’Escola apostà  per a obtenir un certificat o “label” reconegut i àmpliament acceptat de manera internacionals com és l’Eur-Ace.

El segell Eur-Ace, promogut per l’European Acreditation of Engineering Programmes (ENAEE), s’atorga als títols d’enginyeria impartits per una Institució d’Educació Superior, que han estat acreditats per una agència autoritzada i dóna valor i reconeixement internacional a aquest títol. L’organisme certificador autoritzat, en el cas de l’Escola, ha estat l’agència alemanya ASIIN. 

Les titulacions acreditades que han obtingut els segells d’AQU Catalunya, Eur-Ace i ASIIN són:

  • Grau en Enginyeria Civil
  • Grau en Enginyeria de la Construcció (resolució AQU Catalunya de 21/7/15 de canvi de denominació del títol per Grau en Enginyeria d’Obres Públiques)
  • Grau en Enginyeria Geològica
  • Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
  • Màster Universitari en Mètodes Numèrics en Enginyeria

Més informació a: http://www.camins.upc.edu/escola/qualitat/certificats