NOU APARTAT DE MOBILITAT AL WEB

divendres, 20 maig, 2016

L’Escola posa en funcionament un nou apartat en el web destinat als programes de mobilitat internacional. L’objectiu és, d’una banda, posar en relleu la mobilitat internacional fent més accessible la informació als estudiants i, de l’altra, donar una informació més completa dels diferents tipus de programes de mobilitat en què participa l’Escola, així com d’altres programes de mobilitat de fora de l’àmbit de l’Escola.

Tanmateix, s’ha creat un nou subapartat de beques, ajuts i préstecs en el que s’expliquen les diverses opcions per a finançar aquestes mobilitats, així com altres programes de beques per a cursar estudis a l’estranger o bé per a estudiar idiomes. Aquest apartat l’anirem ampliant a mesura que es rebi més informació i sorgeixin noves activitats.

Finalment, a la pàgina principal d’aquest apartat, s’ha incorporat un espai destinat a notícies de mobilitat en el que, d’ara endavant, anirem publicant totes les novetats vinculades a la mobilitat internacional dels estudiants. 

www.camins.upc.edu/estudis/mobilitat