Convocatòria de juny 2016 de l'examen CLUC a la UPC

dijous, 12 maig, 2016

Del 14 al 17 de juny tindrà lloc una nova convocatòria de l’examen CLUC per obtenir el B2 d’anglès, francès, italià i alemany a la UPC. El termini d’inscripció és del 9 al 20 de maig.

El certificat de llengües de les universitats de Catalunya (CLUC) és un certificat oficial que serveix per acreditar el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

El CLUC està reconegut a la UPC i a totes les universitats del sistema universitari català, i porta el segell d'acreditació CertAcles, de l’Asociación de Centros de Lenguas de Educación Superior, reconegut per la CRUE a tots els efectes i pel Ministeri per a les beques Erasmus+. L’assoliment del nivell B2 serveix per acreditar el requisit de nivell d'diomes en els graus. També es pot fer servir per reconèixer crèdits per idiomes.

L’examen es divideix en 5 proves: expressió escrita, expressió oral, comprensió escrita, comprensió oral i ús de la llengua. Es pot consultar la informació detallada i exemples de les proves a: http://clucangles.wordpress.com/examen/

El CLUC està obert a tothom. S’adreça a totes les persones de la comunitat universitària que vulguin acreditar els seus coneixements d'idiomes i, especialment, a l’estudiantat.

La inscripció s’ha de fer a través del portal d’idiomes de la UPC: http://www.upc.edu/idiomes/ca

Preus i més informació sobre el CLUC: http://www.upc.edu/slt/ca/cursos/cluc.