Examen CLUC d’anglès a la UPC

dimecres, 9 setembre, 2015

Els 23 d’octubre tindrà lloc una nova convocatòria de l’examen CLUC d’anglès a la UPC. El termini d’inscripció és del 14 al 25 de setembre.

La inscripció s’ha de fer a través del portal d’idiomes de la UPC: http://www.upc.edu/slt/cursos/cluc-angles

El certificat de llengües de les universitats de Catalunya (CLUC) és un certificat oficial que acredita els nivells B1, B2.1 i B2.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües mitjançant la realització d’una prova multinivell.

El CLUC està reconegut a la UPC i a totes les universitats del sistema universitari català, i porta el segell d'acreditació CertAcles, de l’Asociación de Centros de Lenguas de Educación Superior, reconegut per la CRUE a tots els efectes i pel Ministeri per a les beques Erasmus+. L’assoliment del nivell B2.2 serveix per acreditar la competència en una tercera llengua. També es pot fer servir per reconèixer crèdits per idiomes.

L’examen es divideix en 5 proves: expressió escrita, expressió oral, comprensió escrita, comprensió oral i ús de la llengua. Podeu trobar informació detallada i exemples de les proves a: http://clucangles.wordpress.com/examen/

El preu de l’examen per a membres de la UPC és de 90,75 (75 € + 21% IVA).

El CLUC està obert a tothom. S’adreça a totes les persones de la comunitat universitària que vulguin acreditar els seus coneixements d’anglès i, especialment, a l’estudiantat.

Propera convocatòria CLUC: juny 2016

Més informació a: http://www.upc.edu/slt/certifica/cluc