Examen CLUC d'anglès a la UPC

dimecres, 15 octubre, 2014

Oberta la inscripció de l’examen CLUC d’anglès a la UPC. El termini és del 20 al 31 d’octubre i la inscripció s’ha de fer a través del portal d’idiomes de la UPC.

El certificat de llengües de les universitats de Catalunya (CLUC) és un certificat oficial que acredita els nivells B1, B2.1 i B2.2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües mitjançant la realització d’una prova multinivell.

El CLUC està reconegut a la UPC i a totes les universitats del sistema universitari català, i porta el segell d'acreditació CertAcles, de l’Asociación de Centros de Lenguas de Educación Superior, reconegut per la CRUE a tots els efectes i pel Ministeri per a les beques Erasmus+.

L’assoliment del nivell B2.2 serveix per acreditar la competència en una tercera llengua. També es pot fer servir per reconèixer crèdits per idiomes.

El preu de l’examen per a membres de la UPC és de 75 €.

Al llarg del curs, hi ha programades diverses convocatòries d’exàmens CLUC i Cambridge-ESOL, consulta-les a: https://www.upc.edu/slt/acredita/examens-certificats-idiomes/calendari-examens-idiomes.

Inscripcions a: http://www.upc.edu/slt/cursos/cluc-angles.

Per a més informació: cursos.slt@upc.edu.