Convocatòria de places UPC-Xina i Tongji Sino-Spanish

dijous, 3 juliol, 2014

Es fan públiques les dues convocatòries de places de mobilitat acadèmica d'estudiants de la UPC de Grau, 2n cicle, i de Màster Universitari dels programes UPC-Xina i Sino-Spanish Campus de la Universitat de Tongji per al curs 2014-2015.

Podran prendre part en aquestes convocatòries els estudiants de la UPC dels centres que es detallen a les convocatòries i que compleixin els requisits següents:

  • Tenir la nacionalitat d'un dels països de la UE o bé la residència legal a l'Estat espanyol.
  • Cursar estudis de grau, de 2n cicle i/o màster universitari durant 2013-2014
  • Estar en disposició d'elaborar el Treball/Projecte Final de Carrera, Final de Grau o Final de Màster a Xina durant el 2n quadrimestre del curs 2014-2015
  • Per als estudiants de l'àmbit de l'arquitectura, estar en disposició de cursar assignatures de projectes o tallers, d'acord amb les instruccions de la seva escola.

Els estudiants de l'Escola de Camins que vulguin participar a la convocatòria hauran de presentar un únic formulari de sol·licitud i la documentació que es detalla en les convocatòries a l'Àrea Acadèmica fins el 16 de juliol a les 13h.

Bases de la convocatòria UPC-Xina

Bases de la convocatòria Sino-Spanish Campus de la Universitat de Tongji