Actualització comptes bancaris per al pagament de la matrícula 2014-2015

dimarts, 1 juliol, 2014

A partir del curs 2014-2015, tots els estudiants que vulguin realitzar el pagament domiciliat o fraccionats de la matrícula és imprescindible que lliurin a l’Escola l’ordre de domiciliació signada pel titular del compte i l’estudiant, abans de dia 11 de juliol.
Podeu consulta tota la información al respecte en l’apartat “Tràmits acadèmics -> Relacionats amb la matrícula” del web de l’Escola

L’ordre de domiciliació s’ha de generar per la e-Secretaria (https://esecretaria.upc.edu/)

Cal lliurar l’ordre de domiciliació a l'urna instal·lada amb aquesta finalitat en la consergeria de l’Escola de Camins, Edifici C1 planta baixa, de 9:00 a 16:00 hores, a partir del dia 2 de juliol. 

Podeu consulta tota la informació al respecte en l’apartat “Estudis - Tràmits acadèmics - Relacionats amb la matrícula” del web de l’Escola  (http://www.camins.upc.edu/estudis/tramits-academics/tramits-academics-de-matricula-1/tramits-academics-de-matricula)